Kiến Trúc Bí Ẩn Của Khám Lớn Chí Hòa

Có một truyền thuyết khá ly kỳ về khám Chí Hòa được truyền miệng ra ngoài là hầu như năm nào trong khuôn viên của trại đều bị sét đánh và sau khi trại bị sét đánh […]

07-09-2015