Biệt thự Trung Quốc xây trong 3 tiếng !!!!

Công ty đã hoàn thành khoảng 90 phần trăm công trình tại một nhà máy trước khi vận chuyển các mảnh ghép đến nơi xây dựng. […]

02-10-2015