Đình Thông Tây Hội xuống cấp trầm trọng

là ngôi đình cổ nhất của vùng đất Gia Định xưa và của cả Nam Bộ còn tồn tại. Nét độc đáo nhất trong thiet ke nha thể hiện ở phần chính điện, gồm 2 tòa nhà […]

18-09-2015