Bảo Tàng Hà Nội Không Sao Chép Expo Trung Quốc

Rât nhiều ý kiến cho rằng Bảo tàng Hà Nội giống với Nhà triển lãm mỹ thuật Expo tại Thượng Hải – Trung Quốc, như là bản sao chép đánh cắp kiến trúc của nước họ. […]

25-08-2015